Göm menyn

Publications

Reports

Prioriteringscentrum
  Nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård: ett verktyg för rangordning
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2017:2, 2017.


  Fulltext PDF

Karin Bäckman and Barbro Krevers
  Prioriteringar över kommunala förvaltningsområden: ett utvecklingsarbete i Motala kommun
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2017:1, 2017.


  Fulltext PDF

Johanna Wiss and Per Carlsson
  Prioritering av särläkemedel: en internationell utblick
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2016:3, 2016.


  Fulltext PDF

Karin Bäckman and Mari Broqvist
  Uppföljning av prioriteringsarbeten: exempel på olika tillvägagångssätt
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2016:2, 2016.


  Fulltext PDF

Lars Sandman and Per Carlsson
  Är vårdsponsring förenligt med den etiska plattformen för prioriteringar i hälso- och sjukvård?: Reviderad version
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2016:1, 2016.


  Fulltext PDF

Barbro Krevers, Mari Broqvist and Karin Bäckman
  Frågor till medborgare om öppenhet, prioriteringsprocess och beslutsfattare avseende prioritering och ransonering: En artikelöversikt
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2015:2, 2015.


  Fulltext PDF

Per Carlsson, Mikael Hoffmann, Lars-Åke Levin, Lars Sandman and Johanna Wiss
  Prioritering och finansiering av läkemedel för behandling av patienter med sällsynta sjukdomar: Reviderad version
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2015:1, 2015.


  Fulltext PDF

Karin Lund
  Socialstyrelsens nationella riktlinjer och kommunernas prioriteringar
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2015:4, 2015.


  Fulltext PDF

Lars Sandman
  Vilken vägledning ger den etiska plattformen för prioriteringar i konkreta prioriteringssituationer?: En översikt av tolknings- och tillämpningssvårigheter : Reviderad version
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2015:3, 2015.


  Fulltext PDF

Anette Winberg, Mari Broqvist and Ulla-Britt Blomquist
  Att prioritera på individnivå: Beslutsstöd vid hjälpmedelsförskrivning
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2014:2, 2014.


  Fulltext PDF

Lars Sandman, Mari Broqvist, Erik Gustavsson, Eva Arvidsson, Niklas Ekerstad and Per Carlsson
  Vård som inte kan anstå: Tolkning i relation till den etiska plattformen och nationella modellen för öppna prioriteringar
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2014:1, 2014.


  Fulltext PDF

Lars Sandman
  Att prioritera mellan olika värden: en modell för avvägningar mellan patientintegritet, patientsäkerhet och andra etiska värden inom hälso- och sjukvården
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2013:4, 2013.


  Fulltext PDF

Karin Bäckman
  Ett decennium senare: Resursfördelningsprocessen i Landstinget i Östergötland 2012
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2013:1, 2013.


  Fulltext PDF

Helena Bucht, Birgitta Hall, Ingrid Johansson, Sofia Erlandsson, Agneta Tinnert, Titti Fränkel and Mari Broqvist
  Kuratorer prioriterar: Tillämpning av den nationella modellen för öppna prioriteringar
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2013:3, 2013.


  Fulltext PDF

Erik Gustavsson and Johanna Wiss
  Multikriterieanalyser vid prioriteringar inom hälso- och sjukvården: kriterier och analysmetoder
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2013:2, 2013.


  Fulltext PDF

Per Carlsson, Mikael Hoffmann, Lars-Åke Levin, Lars Sandman and Johanna Wiss
  Prioritering och finansiering av läkemedel för behandling av patienter med sällsynta sjukdomar: Reviderad version
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2012:1, 2012.


  Fulltext PDF

Lars Sandman, Niklas Ekerstad and Kartrin Lindroth
  Triage som prioriteringsinstrument på akutmottagning: en etisk analys av RETTS
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2012:2, 2012.


  Fulltext PDF

Ulrike Edin, Anette Gunnarsdotter, Tomas Tegnevik and Mari Broqvist
  Att prioritera i team i tvärprofessionell verksamhet: ett exempel från habiliteringen
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2011:6, 2011.


  Fulltext PDF

Lars Sandman and Gustav Tinghög
  Att tillämpa den etiska plattformen vid ransonering: Fördjupad vägledning och konsekvensanalys
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2011:7, 2011.


  Fulltext PDF

Gunilla Hollman Frisman and Catrine Jacobsson
  Hela teamets kompetens: sjuksköterskors, sjukgymnasters och arbetsterapeuters erfarenheter av att delta i prioriteringsarbete
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2011:3, 2011.


  Fulltext PDF

Mari Broqvist, Maria Branting Elgstrand, Per Carlsson, Kristina Eklund and Anders Jakobsson
  National Model for Transparent Prioritisation in Swedish Health Care: Reviderad version
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2011:4b, 2011.


  Fulltext PDF

Mari Broqvist, Maria Branting Elgstrand, Per Carlsson, Kristina Eklund and Anders Jakobsson
  Nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård: Reviderad version
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2011:4a, 2011.


  Fulltext PDF

Nathalie Eckard
  Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård: Arbetet med att ta fram ett beslutsunderlag för prioritering och reflektioner kring hälsoekonomins roll
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2011:2, 2011.


  Fulltext PDF

Eva Andrén, Mats Andrén, Stefan Bragsjö, Karin Björkryd, Åsa Johansson, Anna-Karin Nilsson, Annette Tjernberg Nordlund, Birgitta Rosberg, Monica Ahlström, Ulla Pettersson, Mari Broqvist and Per Carlsson
  Öppna prioriteringar inom nya områden: logopedi, nutritionsbedömning, habilitering och arbetsterapi
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2011:1, 2011.


  Fulltext PDF

Jenny de Fine Licht
  Öppna prioriteringar och extern legitimitet: En experimentell undersökning om hur människor uppfattar information om prioriteringar av sjukvård
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2011:5, 2011.


  Fulltext PDF

Peter Garpenby, Karin Bäckman, Mari Broqvist and Ann-Charlotte Nedlund
  Landstinget Kronoberg - i linje med prioriteringar
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2010:2, 2010.


  Fulltext PDF

Karin Lund
  Prioriteringar i samverkan mellan kommun och landsting: erfarenheter av Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2010:1, 2010.


  Fulltext PDF

Sandra Erntoft, Christian Asseburg, Reed Johnson, Anders Anell and Ulf Persson
  Vilken betydelse har hälsoekonomi vid prioriteringar?: ett experiment bland beslutsfattare och en analys avfaktiska prioriteringar
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2010:3, 2010.


  Fulltext PDF

Ann Östling, Per Weitz, Karin Bäckman and Peter Garpenby
  Öppna prioriteringar i Landstinget Västmanland
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2010:4, 2010.


  Fulltext PDF

Susanne Waldau
  Prioriteringar i Västerbottens läns landsting 2008 Del I. Procedur, genomförande och uppföljning
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2009:1, 2009.


  Fulltext PDF

Mari Broqvist, Peter Garpenby, Karin Lund and Karin Bäckman
  Prioriteringar i Västerbottens läns landsting 2008: Del II. Olika tankar om processen
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2009:2, 2009.


  Fulltext PDF

Birgitta Engström
  Tvärprofessionell prioritering inom strokevård med stöd av nationell modell för öppna vertikalaprioriteringar: ett samarbetsprojekt mellan FSA, LSR, SSF och Vårdförbundet
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2009:3, 2009.


  Fulltext PDF

Karin Bäckman, Ann-Charlotte Nedlund, Per Carlsson and Peter Garpenby
  Erfarenheter av öppna politiska prioriteringar: uppföljning av prioriteringar i Östergötland efter fyra år
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2008:6, 2008.


  Fulltext PDF

Monica Ahlström, Ulrika Blomé, Mari Broqvist, Ingrid Göransson, Anna-Karin Nilsson and Ulla Pettersson
  Ett praktiskt försök: nationell prioriteringsmodell tillämpad i Landstinget i Kalmar Län
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2008:5, 2008.


  Fulltext PDF

Ann-Charlotte Nedlund and Peter Garpenby
  Kan rättvisa procedurer stärka förtroendet för prioriteringar?
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2008:1, 2008.


  Fulltext PDF

Niklas Ekerstad, Per Carlsson and Annika Edberg
  Prioritering av multisjuka äldre inom kardiologi: en medicinsk, etisk och hälsoekonomisk utmaning
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2008:4, 2008.


  Fulltext PDF

Katrin Lindroth
  Resolving health care's difficult choices: survey of priority setting in Sweden and an analysis of principles and guidelines on priorities in health care
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2008:2, 2008.


  Fulltext PDF

Mikael Rahmqvist, Lars-Åke Levin and Ulf Stenestrand
  Utvärdering av Socialstyrelsens riktlinjer för prioritering i hjärtsjukvård 2001-2006
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2008:3, 2008.


  Fulltext PDF

Elisabeth Furberg
  Ansvar för sin hälsa?: Problem och möjligheter med att tillämpa en ansvarsprincip inom hälso- och sjukvården
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2007:4, 2007.


  Fulltext PDF

Anders Melin
  Etiska riktlinjer och principer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård: en internationell översikt
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2007:3, 2007.


  Fulltext PDF

Per Carlsson, Christina Kärvinge, Mari Broqvist, Kristina Eklund, Bo Hallin, Catrine Jacobsson, Gunilla Jacobsson Ekman, Christina Källgren Peterson, Marion Lindh, Britt Nordlander, Per Rosén, Urban Sjöblom and Anna Sohlberg
  National Model for Transparent Vertical Prioritisation in Swedish Health Care
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2007:1b, 2007.


  Fulltext PDF

Per Carlsson, Christina Kärvinge, Mari Broqvist, Kristina Eklund, Bo Hallin, Catrine Jacobsson, Gunilla Jacobsson Ekman, Christina Källgren Peterson, Marion Lindh, Britt Nordlander, Per Rosén, Urban Sjöblom and Anna Sohlberg
  Nationell modell för öppna vertikala prioriteringar inom svensk hälso- och sjukvård
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2007:1a, 2007.


  Fulltext PDF

Peter Garpenby and Per Johansson
  Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård. Implementeringen i fyra landsting och regioner: Andra delen av utvärderingen
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2007:5, 2007.


  Fulltext PDF

Mari Broqvist and Peter Garpenby
  Rättvisan finns i betraktarens öga: röster från medborgare om rättvisa i vården
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2007:6, 2007.


  Fulltext PDF

Karin Bäckman, Mari Broqvist, Per Carlsson, Peter Garpenby, Catrine Jacobsson, Per Johansson, Erling Karlsson, Sven Larsson, Karin Lund, Per-Erik Liss and Ann-Charlotte Nedlund
  Vårdens alltför svåra val?: kartläggning av prioriteringsarbete och analys av riksdagens principer och riktlinjer för prioriteringar i hälso- och sjukvården
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2007:2, 2007.


  Fulltext PDF

Mari Broqvist
  Arbetsterapeuter och sjukgymnaster prövar metod för prioriteringar: ett samarbetsprojekt med FSA och LSR
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2006:4, 2006.


  Fulltext PDF

Per-Erik Liss, Ingemar Nordin and Tommy Svensson
  Målsättningar och verklighet – vård och omsorg i kommunal regi: Del I Mål och prioriteringar
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2006:1, 2006.


  Fulltext PDF

Tommy Svensson and Per-Erik Liss
  Målsättningar och verklighet - vård och omsorg i kommunal regi. Del II: Ålderdom, omsorgsberoende och livsperspektiv samt Mål, prioriteringar och omsorgsarbetets vardag
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2006:2, 2006.


  Fulltext PDF

Karin Bäckman, Erling Karlsson and Per Carlsson
  Öppna prioriteringar i Östergötland: Del III. Uppföljning av de politiska besluten – hur gick det sedan?
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2006:3, 2006.


  Fulltext PDF

Catrine Jacobsson
  Öppna prioriteringar inom omvårdnad: ett samarbetsprojekt med SSF och Vårdförbundet
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2006:5, 2006.


  Fulltext PDF

Per Rosén
  Befolkningsdialog kring prioriteringar i Region Skåne
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2005:3, 2005.


  Fulltext PDF

Mikael Rahmqvist and Lars-Åke Levin
  Hur påverkas sjukvården i praktiken? Utvärdering av Socialstyrelsens riktlinjer för prioritering av hjärtsjukvård. Utgångsläget 2001-2003
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2005:5, 2005.


  Fulltext PDF

Sven Larsson
  Prioritering av hälsofrämjande och förebyggande insatser i hälso- och sjukvården
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2005:8, 2005.


  Fulltext PDF

Ingrid Karlsson and Ann-Louise Lyrén
  Prioriteringar i vårdens vardag: intervjustudie med vårdpersonal i Lycksele och Halmstad
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2005:6, 2005.


  Fulltext PDF

Per Carlsson, Anders Anell, Sandra Jansson, Peter Garpenby, Per-Erik Liss and Karin Lund
  Prioriteringar inom hälso- och sjukvård - erfarenheter från andra länder
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2005:2, 2005.


  Fulltext PDF

Per Rosén
  Rättvisa prioriteringar i äldreomsorgen: dokumentation av ett pilotprojekt
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2005:10, 2005.


  Fulltext PDF

Sandra Jansson and Anders Anell
  Subventionering av läkemedel: förutsättningar för öppna och legitima beslutsprocesser i Läkemedelsförmånsnämnden
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2005:1, 2005.


  Fulltext PDF

Peter Garpenby, Anna Andersson and Sven-Olof Junker
  Utvärdering av implementeringen av Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård i fyra landsting och regioner: Rapport 1
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2005:4, 2005.


  Fulltext PDF

Mari Broqvist, Per Carlsson, Catrine Jacobsson, Erling Karlsson and Karin Lund
  Öppna politiska prioriteringar av hälso- och sjukvård: rapportering från ett seminarium
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2005:9, 2005.


  Fulltext PDF

Karin Bäckman, Katrin Lindroth and Per Carlsson
  Öppna prioriteringar i Östergötland: del II. Massmediernas rapportering av beslutsprocessen
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2005:7, 2005.


  Fulltext PDF

Per-Erik Liss
  Fördelning, prioritering och ransonering av hälso- och sjukvård: en begreppsanalys
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2004:9, 2004.


  Fulltext PDF

Li Bennich-Björkman
  Förutsättningar för politiska prioriteringar i offentlig sjukvård: en jämförelse mellan landstingen i Östergötland och Uppsala
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2004:2, 2004.


  Fulltext PDF

Kristina Lämås, Catrine Jacobsson, Lars Lindholm and Birgitta Engström
  Hinder och möjligheter att använda hälsoekonomiska analyser inom omvårdnad: en litteraturstudie
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2004:6, 2004.


  Fulltext PDF

Kerstin Blomqvist
  Prioriteringar i vårdflöden för äldre: en förstudie
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2004:5, 2004.


  Fulltext PDF

Peter Garpenby
  Prioriteringsprocessen: Del II: Det interna förtroendet
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2004:8, 2004.


  Fulltext PDF

Kristina Lämås and Catrine Jacobsson
  Sjuksköterskors resonemang om patientnära prioriteringar: en intervjustudie
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2004:1, 2004.


  Fulltext PDF

Karin Bäckman, Anna Andersson and Per Carlsson
  Transparent Priorities in Östergötland: Part I. The Political Decision Making process
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2004:4b, 2004.


  Fulltext PDF

Gunhild Hammarström
  Trygghet och omvårdnadsbehov: Förhållningssätt och föreställningar om prioriteringar och kriterier för beslut om särskiltboende
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2004:7, 2004.


  Fulltext PDF

Karin Bäckman, Anna Andersson and Per Carlsson
  Öppna prioriteringar i Östergötland: Del I. Den politiska beslutsprocessen
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2004:4a, 2004.


  Fulltext PDF

Mari Broqvist
  Öppna prioriteringar inom arbetsterapi och sjukgymnastik
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2004:3, 2004.


  Fulltext PDF

Lars Bernfort
  Behov eller konstnadseffektivitet: vad ska avgöra prioriteringar inom hälso- och sjukvården?
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2003:2, 2003.


  Fulltext PDF

Gunhild Hammarström
  Ekonomi och etik: Argumentering vid besparingar inom sjukvården i ljuset av Prioriteringsutredningen
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2003:4, 2003.


  Fulltext PDF

Mari Broqvist
  Politiker möter medborgare i samtal om prioriteringar: ett praktiskt exempel
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2003:6, 2003.


  Fulltext PDF

Peter Garpenby
  Prioriteringsprocessen Del I: Övergripande strategier
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2003:3a, 2003.


  Fulltext PDF

Malin Kernell Tolf, Karin Bäckman and Per Carlsson
  Programarbete: ett steg på vägen mot öppna prioriteringar
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2003:8, 2003.


  Fulltext PDF

Anna T. Höglund
  Reflektioner över etik och prioriteringar i vården: intervjuer med vårdpersonal
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2003:7, 2003.


  Fulltext PDF

Anders Melin
  Rättvisa prioriteringar inom hälso- och sjukvård: etiska teorier och jämförelser med prioriteringsutredningens principer
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2003:1, 2003.


  Fulltext PDF

Peter Garpenby and Ron Gustafson
  The priority setting process: a macro perspektive
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2003:3b, 2003.


  Fulltext PDF

Karin Lund
  Öppna prioriteringar i kommunernas vård och omsorg?
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2003:5, 2003.


  Fulltext PDF

Per-Erik Liss
  Fördelning, prioritering och ransonering av hälso- och sjukvård: en begreppsanalys
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2002:4, 2002.


  Fulltext PDF

Mari Broqvist
  Medborgardialogen i Östergötland: ett utvecklingsarbete i landstinget. Delrapport 1
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2002:2, 2002.


  Fulltext PDF

Lennart Mossberg and Malin Kernell-Tolf
  Perspektiv på prioritering: Rapportering från den första nationella prioriteringskonferensen i Linköping den 1-2 oktober 2001
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2002:1, 2002.


  Fulltext PDF

Peter Garpenby
  Samtalsdemokrati och prioritering: Utvärdering av ett försök med medborgarråd
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2002:3, 2002.


  Fulltext PDF

Anders Anell
  Subventionering av läkemedel i andra länder: Beslutsprocesser och användning av hälsoekonomiska utvärderingar
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2002:5, 2002.


  Fulltext PDF

Peter Garpenby
  Medborgaren i prioriteringsprocessen
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2001:1, 2001.


  Fulltext PDF

Per-Erik Liss
  Målformuleringar och dess betydelse för prioriteringar i kommunal vård och omsorg: en pilotstudie
  Rapport / Prioriteringscentrum, 2001:2, 2001.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30