Göm menyn

Kommande disputationer

Datum:
Författare
Malcolm Latorre
2017-08-25
Titel
The Physical Axon: Modeling, Simulation and Electrode Evaluation
  
Series
Linköping Studies in Science and Technology. Dissertations; 1847
  
ISBN
  
Institution
Institutionen för medicinsk teknik
Datum:
Författare
Raghu Chaitanya Munjulury
2017-08-31
Titel
Knowledge-Based Integrated Aircraft Design: An Applied Approach from Design to Concept Demonstration
  
Series
Linköping Studies in Science and Technology. Dissertations; 1853
  
ISBN
  
Institution
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Datum:
Författare
Marcus Bendtsen
2017-09-06
Titel
Gated Bayesian Networks
  
Series
Linköping Studies in Science and Technology. Dissertations; 1851
  
ISBN
  
Institution
Institutionen för datavetenskap
Datum:
Författare
Mariana S. Gustafsson
2017-09-22
Titel
Reassembling Local E-Government: A study of actors’ translations of digitalisation in public administration
  
Series
Linköping Studies in Arts and Science; 718
  
ISBN
  
Institution
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
   Sidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad: 2017-03-31