Göm menyn

Kommande disputationer

Datum:
Författare
Malcolm Latorre
2017-08-25
Titel
The Physical Axon: Modeling, Simulation and Electrode Evaluation
  
Series
Linköping Studies in Science and Technology. Dissertations; 1847
  
ISBN
  
Institution
Institutionen för medicinsk teknik
Datum:
Författare
Raghu Chaitanya Munjulury
2017-08-31
Titel
Knowledge-Based Integrated Aircraft Design: An Applied Approach from Design to Concept Demonstration
  
Series
Linköping Studies in Science and Technology. Dissertations; 1853
  
ISBN
  
Institution
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Datum:
Författare
Johan Richter
2017-09-01
Titel
Fluorescence Guided Resection of Brain Tumors: Evaluation of a Hand-held Spectroscopic Probe
  
Series
Linköping University Medical Dissertations; 1581
  
ISBN
  
Institution
Institutionen för medicinsk teknik
Datum:
Författare
Martin Eriksson
2017-09-04
Titel
Photoluminescence Characteristics of III-Nitride Quantum Dots and Films
  
Series
Linköping Studies in Science and Technology. Dissertations; 1867
  
ISBN
  
Institution
Institutionen för fysik, kemi och biologi
Datum:
Författare
Marcus Bendtsen
2017-09-06
Titel
Gated Bayesian Networks
  
Series
Linköping Studies in Science and Technology. Dissertations; 1851
  
ISBN
  
Institution
Institutionen för datavetenskap
Datum:
Författare
Jacob Kuruvilla
2017-09-08
Titel
Proteomics as a multifaceted tool in medicine and environmental assessment
  
Series
Linköping University Medical Dissertations; 1585
  
ISBN
  
Institution
Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Datum:
Författare
Alexander Lindmaa
2017-09-08
Titel
Theoretical prediction of properties of atomistic systems: Density functional theory and machine learning
  
Series
Linköping Studies in Science and Technology. Dissertations; 1868
  
ISBN
  
Institution
Institutionen för fysik, kemi och biologi
Datum:
Författare
Krisjanis Steins
2017-09-12
Titel
Towards Increased Use of Discrete-Event Simulation for Hospital Resource Planning
  
Series
Linköping Studies in Science and Technology. Dissertations; 1866
  
ISBN
  
Institution
Institutionen för teknik och naturvetenskap
Datum:
Författare
Nazlı Avdan
2017-09-15
Titel
‘Collaborative Competition’: Stance-taking and Positioning in the European Parliament
  
Series
Linköping Studies in Arts and Science; 719
  
ISBN
  
Institution
Institutionen för kultur och kommunikation
Datum:
Författare
Katarina Bengtsson
2017-09-15
Titel
Electrokinetic devices from polymeric materials
  
Series
Linköping Studies in Science and Technology. Dissertations; 1869
  
ISBN
  
Institution
Institutionen för fysik, kemi och biologi
Datum:
Författare
Deping Qian
2017-09-15
Titel
Studies of Voltage Losses in Organic Solar Cells
  
Series
Linköping Studies in Science and Technology. Dissertations; 1872
  
ISBN
  
Institution
Institutionen för fysik, kemi och biologi
Datum:
Författare
Anna Martín-Bylund
2017-09-15
Titel
Towards a minor bilingualism: Exploring variations of language and literacy in early childhood education
  
Series
Linköping Studies in Pedagogic Practices; 33
  
ISBN
  
Institution
Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Datum:
Författare
Réka Andersson
2017-09-15
Titel
Gränsdragningar i Vårdens Vardag: Hanteringen av arbetsrelaterad psykisk ohälsa i det svenska välfärdssystemet
  
Series
Linköping Studies in Arts and Science; 723
  
ISBN
  
Institution
Institutionen för tema
Datum:
Författare
Mariana S. Gustafsson
2017-09-22
Titel
Reassembling Local E-Government: A study of actors’ translations of digitalisation in public administration
  
Series
Linköping Studies in Arts and Science; 718
  
ISBN
  
Institution
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
   Sidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad: 2017-03-31