Kommande disputationer

Datum:
Författare
Mojtaba Hosseini
2016-09-16
Titel
The Internationalization of SMEs: An Interactive Perspective of Firm-Level Entrepreneurship and Network Structure
  
Series
Linköping Studies in Science and Technology. Dissertations; 1776
  
ISBN
978-91-7519-497-4 (Print)
  
Institution
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Datum:
Författare
Sara Ahlstedt
2016-09-23
Titel
The Feeling of Migration: Narratives of Queer Intimacies and Partner Migration
  
Series
Linköping Studies in Arts and Science; 686
  
ISBN
978-91-7685-739-7
  
Institution
Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Datum:
Författare
Paul Fenton
2016-10-21
Titel
Sustainability · Strategy · Space – exploring influences on governing for urban sustainability in municipalities
  
Series
Linköping Studies in Science and Technology. Dissertations; 1773
  
ISBN
978-91-7685-743-4 (Print)
  
Institution
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling