Kommande disputationer

Datum:
Författare
Emelie Adolfsson
2014-11-06
Titel
Lithium formate EPR dosimetry for accurate measurements of absorbed dose in radiotherapy
  
Series
Linköping University Medical Dissertations; 1417
  
ISBN
978-91-7519-246-8 (print)
  
Institution
Institutionen för medicin och hälsa
Datum:
Författare
Karin Backteman
2014-11-07
Titel
T Cells and NK Cells in Coronary Artery Disease: Longitudinal and methodological studies in humans
  
Series
Linköping University Medical Dissertations; 1409
  
ISBN
978-91-7519-303-8 (print)
  
Institution
Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Datum:
Författare
Ulrika Englund
2014-11-07
Titel
The role of ion channels and intracellular metal ions in apoptosis of <em>Xenopus oocytes</em>
  
Series
Linköping University Medical Dissertations; 1424
  
ISBN
978‐91‐7519‐220‐8 (print)
  
Institution
Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Datum:
Författare
Rozalyn Simon
2014-11-14
Titel
Anionic oligothiophenes: Optical tools for multimodal fluorescent assignment of protein aggregates
  
Series
Linköping Studies in Science and Technology. Dissertations; 1630
  
ISBN
978-91-7519-205-5 (print)
  
Institution
Institutionen för fysik, kemi och biologi
Datum:
Författare
Josefine Andin
2014-11-14
Titel
Dealing with Digits: Arithmetic, Memory and Phonology in Deaf Signers
  
Series
Linköping Studies in Arts and Science; 632
  
ISBN
978-91-7519-235-2 (print)
  
Institution
Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Datum:
Författare
Johanna Romare
2014-11-21
Titel
Etik och ekonomiskt handlande: En undersökning av moral och egenintresse
  
Series
Linköping Studies in Arts and Science; 634
  
ISBN
987-91-7519-202-4 (print)
  
Institution
Institutionen för kultur och kommunikation
Datum:
Författare
Sten-Ove Andersson
2014-11-24
Titel
Militär akutsjukvård i fält: när den övade verkligheten blir verklig
  
Series
Linköping University Medical Dissertations; 1411
  
ISBN
978-91-7519-284-0 (print)
  
Institution
Institutionen för medicin och hälsa
Datum:
Författare
Mikael Segersäll
2014-11-28
Titel
On Thermomechanical Fatigue of Single-Crystal Superalloys
  
Series
Linköping Studies in Science and Technology. Dissertations; 1626
  
ISBN
978-91-7519-211-6 (print)
  
Institution
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Datum:
Författare
Markus Karlsson
2014-11-28
Titel
Oxidative stress-related damage of retinal pigment epithelial cells: possible protective properties of autophagocytosed iron-binding proteins
  
Series
Linköping University Medical Dissertations; 1426
  
ISBN
978-91-7519-209-3 (print)
  
Institution
Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Datum:
Författare
Shahram Moradi
2014-11-28
Titel
Time is of the essence in speech perception!: Get it fast, or think about it
  
Series
Linköping Studies in Arts and Science; 635
  
ISBN
978-91-7519-188-1 (print)
  
Institution
Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Datum:
Författare
Daniel Björk Wilhelms
2014-12-05
Titel
Fever: Role of brain endothelial prostaglandins
  
Series
Linköping University Medical Dissertations; 1429
  
ISBN
978‐91‐7519‐190‐4 (print)
  
Institution
Institutionen för klinisk och experimentell medicin