Kommande disputationer

Datum:
Författare
Sara Nilsson
2015-07-07
Titel
Electrodes and Electrokinetic Systems for Biotechnological Applications
  
Series
Linköping Studies in Science and Technology. Dissertations; 1682
  
ISBN
978-91-7519-033-4 (print)
  
Institution
Institutionen för fysik, kemi och biologi
Datum:
Författare
Qinye Bao
2015-08-27
Titel
Interface Phenomena in Organic Electronics
  
Series
Linköping Studies in Science and Technology. Dissertations; 1658
  
ISBN
978-91-7519-077-8 (print)
  
Institution
Institutionen för fysik, kemi och biologi
Datum:
Författare
Shahram Hauck
2015-09-08
Titel
Automated CtP Calibration for Offset Printing: Dot gain compensation, register variation and trapping evaluation
  
Series
Linköping Studies in Science and Technology. Dissertations; 1673
  
ISBN
978-91-7519-061-7 (print)
  
Institution
Institutionen för teknik och naturvetenskap