Publication Portfolio for Forum Scientium's Transformers

383 publications from 2003 to 2016
Mentioned in social media 171 times*

Journal Articles

Erik Martinsson, Mohammad M. Shahjamali, Nicolas Large, Negin Zaraee, Yu Zhou, George C. Schatz, Chad A. Mirkin and Daniel Aili
Qiong Zhang, Xiaohe Tian, Zhang-Jun Hu, Caroline Brommesson, Jieying Wu, Hongping Zhou, Jiaxiang Yang, Zhaoqi Sun, Yupeng Tian and Kajsa Uvdal
Hu Chen, Peng Chen, Jingfeng Huang, Robert Selegård, Mark Platt, Alagappan Palaniappan, Daniel Aili, Alfred Iing Yoong Tok and Bo Liedberg
Level 2 publication in the Norwegian publication analysis system indicates level 2 publications within a Norwegian-style publication analysis
*Social media data based on publications from 2011 to present and with a DOI; data delivered by Altmetric.com.
Driven by Linköping University Electronic Press Publication Porfolio