Bläddra i E-Press elektroniska bokhyllaTidsfrågor i skatterättstillämpningen: Om de avgörande tidpunkternai redovisning och beskattningoch om betydelsen av händelser därefter

Psykolognyttadel 2. Chefer och handledare om nyttan medpsykologutbildningen vid Linköpings universitet: En utvärdering av psykologprogrammet vid Linköping universitet. Genomfört av psykologstudenter termin 8 vid Linköpings universitet under vårterminen 2009.

Psykolognytta. Psykologer om nyttan med sin psykologutbildning vid Linköpings universitet: En utvärdering av psykologprogrammet vid Linköping universitet. Genomfört av psykologstudenter termin 8 vid Linköpings universitet under höstterminen 2008

Feministyczne nowe materializmy. Ustytuowane kartografie

Audiens hos en konstnärsfurste: Anders Zorns iscensättande av sin konstnärsroll

Den konstnärliga hanteringen av ljud