Bläddra i E-Press elektroniska bokhyllaA Feminist Companion to the Posthumanities

Animal Places: Lively Cartographies of Human Aninmal Relations

Hantverkare i hemtrefnadens tid: kretsen kring Lars Israel Wahlman 1895-1925

Interactive GPU-based Visualization of Large Dynamic Particle Data

Tidsfrågor i skatterättstillämpningen: Om de avgörande tidpunkterna i redovisning och beskattning och om betydelsen av händelser därefter

Psykolognyttadel 2. Chefer och handledare om nyttan medpsykologutbildningen vid Linköpings universitet: En utvärdering av psykologprogrammet vid Linköping universitet. Genomfört av psykologstudenter termin 8 vid Linköpings universitet under vårterminen 2009.