Bläddra i E-Press elektroniska bokhyllaIndex eller intresse?: om läsbarhet, adaptation och barns läsning

Polisförhöret som kommunikationssituation

Att ge mening åt skönlitteratur: om barns och ungdoms utveckling till läsare

Initiativ och respons: om dialogens dynamik, dominans och koherens

Modeller och metaforer för kommunikation

Från personligt problem till administrativt beslut: att ansöka om ekonomiskt bistånd