Bläddra i E-Press elektroniska bokhyllaBibliotekarien som startade eget: ett exempel på det mesta

Att göra landet jämställt: En utvärdering av kvinnor och män i samverkan : Sveriges största satsning av jämställdhet på arbetsmarknaden

Kvinnor som företagare: osynlighet, mångfald, anpassning : en studie

Ny teknik i gamla strukturer: Ny teknik, nya produkter och förändrade yrkes- och könsgränser : En fallstudie från Lantmäteriets topografiska kartenhet

Teknik och organisation i teori och praktik: En CAD-introduktion i kommual förvaltning med beaktande av genusdimensioner

Vetenskaplig publicering: historik, praktik och etik