Browse the E-Press Electronic BookshelfResearch methods in clinical linguistics and phonetics: A practical guide.

Approaches to discourse in dementia

Academic papers and theses: to write and present and to act as an oponent

Bibliotekarien som startade eget: ett exempel på det mesta

Att göra landet jämställt: En utvärdering av kvinnor och män i samverkan : Sveriges största satsning av jämställdhet på arbetsmarknaden

Kvinnor som företagare: osynlighet, mångfald, anpassning : en studie