Browse the E-Press Electronic BookshelfDet svenska samhället 1720-2014: böndernas och arbetarnas tid

Samtida politisk teori

Vetenskapens sociala strukturer: sju historiska fallstudier om konflikt, samverkan och makt

Arbete och teknik på människans villkor

Introducción al Modelado y Simulación de Sistemas Técnicos y Físicos con Modelica

Bokbärare: Biblioteket, bokhandeln och antikvariatet