Browse the E-Press Electronic BookshelfMakt och moral: en vänbok till och med Klas Åmark

Öppen innovation: i teori och praktik

Återgång i arbete: processer, bedömningar, åtgärder

Samtal om Sveriges nation

Från 1972 till 2012: ett universitet - två världar : en betraktelse av / före detta universitetsdirektören Curt Karlsson

Strategisk ekonomistyrning: med dialog i fokus