Browse the E-Press Electronic BookshelfFurste av Norden: Kristian Tyrann

Modeling and Control of Engines and Drivelines

Fundamentals of massive MIMO

Att anpassa undervisning: Till individ och grupp i klassrummet

Numerical Methods in Matrix Computations

Specialpedagogisk verksamhet i grundskolan