Göm menyn

Kontrollera organisationstillhörighet (Affiliation)

Nedan kan du som forskare vid LiU söka fram din organisationstillhörighet genom att ange LiU-ID. Informationen används av E-press t.ex. vid importeringar av publikationsdata från Web of Science. Uppgifterna hämtas från E-press databas som uppdateras regelbundet från LiU:s personalregister. Uppdateringar av kopplingar till Region Östergötland sker dock inte automatiskt (E-press har ej tillgång till personaldata inom RÖ) varför dessa behöver rapporteras manuellt till oss. Skulle dina uppgifter vara felaktiga ber vi dig kontakta oss genom att skicka e-post till ep@ep.liu.se.

LiU-ID
 


Sidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad: 2017-03-31